I  LOVE TEXAS

Heading 2

join our Mewe group, no censorship

De actie I Love Texas is ontsproten nadat de gouverneur in Texas met zijn gezond verstand zei dat alle maatregelen worden opgeheven.

Texas had toen een vacinatie graad van 14%, wat wil zeggen dat de meeste zwakken van de maatschappij (ouderen en mensen met complicaties) gevacinneerd zijn.

hang deze affiche aan je zijruit van je auto zodanig dat deze het zicht niet belemmert (in het kader van verkeersveiligheid)

je kan deze affiche ook aan het venster van je huis hangen.

I love Texas affiche actie tegen de maatregelen van de regering eenmaal 14% van de bevolking is gevaccineerd.

In de schaduw van de Ijzertoren, het oorlogsmonument en symbool voor Vrede,

 

heerst er onrust in de Vlaamse velden.

 

Vele dappere soldaten, gestorven voor onze vrijheid en democratie, vonden hun laatste rustplaats in deze Vlaamse velden.

 

Democratie blijkt vandaag de dag niets meer te zijn dan een wegwerpartikel.

 

Onze grondwet wordt terzijde geschoven, niet meer uit noodzaak om de crisis / noodtoestand het hoofd te bieden, maar om een virus te beheersen.

 

De ontmenselijking, de angsthypnose, de massahysterie die wordt hooggehouden door politiek en media is hemeltergend en niet meer tolereerbaar.

 

Rechten werden ons ontnomen en/of ingeperkt;

 

recht op verplaatsingen

recht op sociaal contact

recht op vrije meningsuiting

recht op betogen

recht op LEVEN

 

Enkel recht op belastingen betalen…. daarop is er geen enkele beperking! 

 

Wij, de mensen, willen een strategie die niet nog meer neven-schade toebrengt aan economie, gezondheid en maatschappij.

 

 

Wij, de mensen, zijn meer dan een optelsom van cellen en weefsels. 

 

Wij, de mensen hebben meer nodig dan de “schijnveiligheid” die de experten ons aanbieden!

 

Wij eisen een debat, een perspectief en bieden een oplossing aan om onze constructieve houding aan te tonen. 

 

“Voor vrijheid en voor recht!”

 

I love Texas action started when the governor of Texas used common sense and said that all measures are cancelled.

Texas had at that time a vaccination grade of 14% of it’s population, which means that most weak people of the community (old and people with complications) were protected.

Please download the poster and hang it in your car or home.

Je steunt: uw favoriete restaurant, café, kapper, schoonheidsspecialiste.

Je krijgt het recht terug om u te verplaatsen.

Je krijgt het recht terug om samen te komen.

Je zorgt ervoor dat je kinderen het recht op onderwijs niet verliezen.

hang hem uit, want facebook blokkeert het forwarden van onze groep aan uw vrienden.

 

OPEN BRIEF AAN Alexander De Croo:

 

 

 

 

Dag Alexander,                                                                                             14/03/2021

 

Wij hebben elkaar ontmoet in Brakel in Juni 2018.
We waren met een 12-tal enthousiaste ondernemers op een VESPA tocht.
U heeft ons dan op onze fout gewezen dat wij door een 1-richtingsstraat reden. 

Vanwege mijn karakter heb ik als volgt gereageerd: “Alexander, U bent van de wetgevende macht en niet van de uitvoerende macht.”

Wij hebben toen uw advies opgevolgd en 180° gedraaid.
U waardeerde dit.

 

Ik zou u graag om een kleine gunst terug vragen…

 

Vooreerst wil ik u toch nog duidelijk maken dat ik het helemaal eens ben met de visie van de overheid om de zwakken onder ons en de mensen uit de zorg eerst te beschermen.

Verder wil de  regering mensen ook perspectief bieden….. Fijn om te horen maar hoe? Er wordt veel over gesproken maar geef ons toch enige duidelijkheid.

Hoeveel % van de bevolking is ‘ zwak ‘ ?

Hoeveel % van de bevolking is ‘oud’?

Hoeveel % van de mensen werkt in de zorg?

 

Concreet: Aan welke vaccinatiegraad heft u alle maatregelen op?  Vermoedelijk een cijfer tussen de 15%-20%?  Naar het voorbeeld van de staat Texas (14%)

Dat zou pas een duidelijk perspectief zijn.

Voor de restgroep zullen de maatregelen meer schade berokkenen aan de mensen dan wat Corona nog zal aanrichten.  (het welzijn van uw bevolking + schade aan economie)
 

Waarom mag, in een land waar vrije meningsuiting belangrijk is, niemand zijn twijfels uiten, dingen in vraag stellen? Nee niet iedereen die voor zichzelf denkt en een visie heeft is complotist.  Wijsheid is het gevolg van debat! Waarom is er dan wat corona betreft een afwezigheid van debat in de media?

 

De zwakken en mensen uit de zorg beschermen, dat was het oorspronkelijke doel!

Een virus gaat nooit meer weg.

We moeten de draad weer oppakken om te redden wat er te redden valt, zowel sociaal als economisch…


Voor u, Alexander, vraagt het 5 minuten politieke moed, om 180° te keren en te handelen!

 

Bart

 

CC: Vlaamse partijvoorzitters, VOKA, Charles Michel, Filip van België (ontmoet in 2012&2013)